I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18898.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-18 r.
[BMSiG-18589/2017]

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn "BUMAR-KOSZALIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 46...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!