I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18899.
FLOREX SPÓŁKA AKCYJNA w Świętochłowicach
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-03 r.
[BMSiG-18581/2017]

Zarząd FLOREX Spółka Akcyjna w Świętochłowicach, ul. Metalowców 5, zwołuje na dzień 14 czerwca 2017 r., o godzinie 1500, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!