I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18901.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-28 r.
[BMSiG-18500/2017]

Zarząd spółki Nieruchomości i Kapitał S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015381 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2017 roku, na godzinę 1100, w siedzibie Kancelarii...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!