I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18902.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-17 r.
[BMSiG-18529/2017]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Opolu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073447, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!