I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18903.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-29 r.
[BMSiG-18470/2017]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Geologicznego z siedzibą w Krakowie, al. Kijowska 16A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052755, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 2 Kodeksu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!