I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18904.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-28 r.
[BMSiG-18576/2017]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Defalin Group" S.A. z siedzibą w Świebodzicach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 17 Statutu zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 28 czerwca 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 16 w Świebodzicach z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!