I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18905.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-16 r.
[BMSiG-18535/2017]

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Górniczych SA z siedzibą w Katowicach, ul. Damrota 16-18, KRS 0000192458, zwołuje w dniu 20 czerwca 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!