III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 18973.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-01 r., sygnatura akt: VIII GUp 79/13
[BMSiG-18422/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "AS-BAU" S.A. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 79/13), ogłasza, że 10 kwietnia 2017 r. został złożony przez syndyka drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, przewidujący całkowite zaspokojenie wierzytelności dotychczas...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!