III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 18974.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-09 r., sygnatura akt: VI GUp 21/11
[BMSiG-18507/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "KATION" - Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wojewódzka 5d, obejmującym likwidację majątku upadłego zawiadamia o wyłożeniu Ostatecznego Planu Podziału Funduszy Masy Upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!