III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 18983.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-12-11 r., sygnatura akt: X GU 1036/16
[BMSiG-18606/2017]

Sygn. akt X GU 1036/16 POSTANOWIENIE Dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Ziółkowska-Majkowska (spr.) Sędziowie: SSR Cezary Zalewski, SSR Paweł Stosio, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!