III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 18994.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-29 r., sygnatura akt: VIII GU 263/16
[BMSiG-18486/2017]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Gogolewski Automotive Industry Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Siennicy, KRS 0000397473, w sprawie VIII GU 263/16, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił na podstawie art. 36 i art. 38 ust. 1...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!