III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 18996.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-08 r., sygnatura akt: IX GUu 1/16
[BMSiG-18590/2017]

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt GUu 1/16, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, uchylił układ zawarty przez upadłego Piekarnię "MAKORD" Spółkę jawną Lilla Stępniak i Robert Stępniak z siedzibą w Kozubszczyźnie z wierzycielami na...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!