IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 19002.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-09-19 r., sygnatura akt: XII Ns-Rej. KRS 5605/17/988
[BMSiG-18616/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec POLSKIE TOWARZYSTWO SPECJALISTÓW IMMOBILIZACJI W RZESZOWIE, KRS 241584, ADRES: 35-615 RZESZÓW, UL. LESZKA CZARNEGO 1A. Wzywa się wszystkie osoby,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!