IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 19004.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-10 r., sygnatura akt: XII Ns-Rej. KRS 6899/17/754
[BMSiG-18598/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec STOWARZYSZENIE "NASZ DOM - RZESZÓW" W RZESZOWIE, KRS 172806, ADRES: 35-051 RZESZÓW, UL. PODPROMIE 8A. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!