IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 19040.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-01-10 r., sygnatura akt: Wa XII Ns-Rej. KRS 24024/17/566
[BMSiG-18475/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec: GRUPA WISTERIA SP. Z O.O., nr KRS 493989, adres siedziby: miejsc. WARSZAWA, ul. ŻYTNIA nr 64A lok. 46, kod pocz.: 01-156, poczta: WARSZAWA, kraj: POLSKA....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!