IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 19044.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-29 r., sygnatura akt: Wa XII Ns-Rej. KRS 22302/17/283
[BMSiG-18489/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: IVP LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego pod numerem KRS 488111, adres: al. Jana Pawła...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!