IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 19079.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-22 r., sygnatura akt: VI GRp 4/16
[BMSiG-18542/2017]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt VI GRp 4/16, umorzył postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika Masarnia "BOJANICE" Ludwik Żmudzki, Małgorzata Żmudzka Spółka jawna w Bojanicach; poucza się o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym dla zaskarżenia postanowienia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!