XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 132600.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-12 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27078/17/988]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
3.Nazwa oddziałuKUMYANG ELECTRIC CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
4.Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedzibyKUMYANG ELECTRIC CO. LTD
5.Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego aktaURZĄD REJESTROWY REJESTRU CENTRALNEGO BIURA ZARZĄDZANIA DANYMI URZĘDU ADMINISTRACJI SĄDOWEJ, NR REJESTRU 002538, NR REJESTRACYJNY 181211-0025384, URZĄD REJESTROWY PODLEGAJĄCY WYDZIAŁOWI REJESTROWEMU SĄDU REJONOWEGO W ULSAN
6.Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznegoPRAWO REPUBLIKI KOREI
8.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
9.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj KOREA POŁUDNIOWA jednostka podziału terytorialnego miejscowość ULSAN ulica 7F, 257, SAMSAN-RO, NAM-GU nr domu nr lokalu kod pocztowy poczta

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

1.Nazwa organuRADA DYREKTORÓW
2.Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDYREKTOR GENERALNY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I NADZORUJE ORAZ ZARZĄDZA OGÓLNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI. WICEPREZES, DYREKTORZY WYKONAWCZY, DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY I DYREKTORZY WSPIERAJĄ DYREKTORA GENERALNEGO I W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI DZIAŁAJĄ W WIMIENIU DYREKTORA GENERALNEGO W KOLEJNOŚCI WSKAZANEJ POWYŻEJ.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEE
2.ImionaYEON CHUL Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR GENERALNY

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKANG
2.ImionaSIN JO Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR WEWNĘTRZNY

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEE
2.ImionaGI YEONG Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR WEWNĘTRZNY

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

1

1.NazwiskoKIYOUNG
2.ImionaKIM Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

2

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

3

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

4

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

5

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

6

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

7

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ