XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 132647.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-04-21 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8722/17/741]

W dniu 12 maja 2017 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!