XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 132682.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-04-20 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13737/17/719]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość NOWA WIEŚ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość NOWA WIEŚ

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość NOWA WIEŚ ulica UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO nr domu 38 kod pocztowy 32-651 poczta NOWA WIEŚ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość NOWA WIEŚ ulica UL. BATOREGO nr domu 38 kod pocztowy 32-651 poczta NOWA WIEŚ kraj POLSKA