LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS 0000010062)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 33 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

20 października 2009 - MSiG nr 205/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 października 2009 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

20 października 2009 - MSiG nr 205/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 października 2009 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość .

20 października 2009 - MSiG nr 205/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 października 2009 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

20 października 2009 - MSiG nr 205/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowo-akcyjne

Podmiot o numerze KRS 0000010062 został wpisany w rubryce Sposób powstania spółki pierwszego działu KRS.

18 sierpnia 2009 - MSiG nr 160/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 lipca 2009 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 maja 2009 - MSiG nr 96/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 kwietnia 2009 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

19 lutego 2009 - MSiG nr 35/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 lutego 2009 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 lutego 2008 - MSiG nr 25/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 stycznia 2008 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 września 2007 - MSiG nr 189/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 września 2007 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

25 września 2007 - MSiG nr 186/2007 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBELLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji LUBELLA S.A. § 1 W związku z uchwałą nr 1 z dzisiejszego Zgromadzenia, na podstawie art. 31 ust. 2 Statutu Spółki LUBELLA S.A. w związku z art. 359 § 1 i 2 k.s.h., działając za zgodą akcjonariusza - SEZAM Fundusz...

14 sierpnia 2006 - MSiG nr 157/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 lipca 2006 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 stycznia 2006 - MSiG nr 11/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 grudnia 2005 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

16 sierpnia 2005 - MSiG nr 158/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 lipca 2005 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 czerwca 2005 - MSiG nr 106/2005 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd LUBELLA SA z siedzibą w Lublinie, ul. Wrotkowska 1, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 24 czerwca 2005 r., godz. 13 00 , w Wadowicach, ul. Legionów 37. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5...

25 października 2004 - MSiG nr 209/2004 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki LUBELLA S.A. w Lublinie ogłasza, że uchwałą Zarządu nr 4 z dnia 14.10.2004 r. unieważniono odcinek zbiorowy akcji Spółki, wystawiony 7 lutego 2003 r. na 785.400 akcji, od nr. 641319 do nr...

14 września 2004 - MSiG nr 180/2004 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd LUBELLA SA z siedzibą w Lublinie, ul. Wrotkowska 1, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 6 października 2004 r., na godz. 10 00 , w Wadowicach, ul. Legionów 37. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie...

30 lipca 2004 - MSiG nr 148/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 czerwca 2004 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

30 lipca 2004 - MSiG nr 148/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 kwietnia 2004 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 lipca 2004 - MSiG nr 128/2004 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki LUBELLA SA w Lublinie ogłasza, że uchwałą Zarządu z dnia 22.06.2004 r. nr 2 unieważniono następujące akcje Spółki Pokaż tabelę...

7 czerwca 2004 - MSiG nr 110/2004 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Wobec niezłożenia dokumentów akcji Spółki LUBELLA SA w Lublinie, zgodnie z art. 418 par. 2a Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 5.04.2004 r., Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy będących właścicielami następujących akcji Spółki serii A: oraz serii B o numerach: do złożenia przedmiotowych dokumentów akcji w terminie dwóch tygodni od...