ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000112856)

REGON 350523600

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 27 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

30 sierpnia 2016 - MSiG nr 167/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 sierpnia 2016 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 sierpnia 2015 - MSiG nr 151/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 lipca 2015 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2014 - MSiG nr 181/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 września 2014 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 sierpnia 2013 - MSiG nr 166/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 sierpnia 2013 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 kwietnia 2013 - MSiG nr 65/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS.

30 sierpnia 2012 - MSiG nr 168/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 maja 2012 - MSiG nr 92/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

13 lipca 2011 - MSiG nr 134/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 czerwca 2010 - MSiG nr 110/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 maja 2010 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 lipca 2009 - MSiG nr 143/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 lipca 2009 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 czerwca 2008 - MSiG nr 113/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 maja 2008 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 lipca 2007 - MSiG nr 138/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 lipca 2007 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 kwietnia 2007 - MSiG nr 65/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

3 października 2006 - MSiG nr 192/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

5 czerwca 2006 - MSiG nr 108/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 kwietnia 2006 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 lipca 2005 - MSiG nr 135/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Umowa lub statut pierwszego działu KRS, rubryk Organy nadzoru oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.

7 lipca 2005 - MSiG nr 131/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

31 marca 2005 - MSiG nr 63/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

28 września 2004 - MSiG nr 190/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

28 czerwca 2004 - MSiG nr 124/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 maja 2004 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.