ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000112856)

REGON 350523600

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 45
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 25 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

18 września 2014 - MSiG nr 181/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 września 2014 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 sierpnia 2013 - MSiG nr 166/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 sierpnia 2013 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 kwietnia 2013 - MSiG nr 65/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS.

30 sierpnia 2012 - MSiG nr 168/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 maja 2012 - MSiG nr 92/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

13 lipca 2011 - MSiG nr 134/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 czerwca 2010 - MSiG nr 110/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 maja 2010 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 lipca 2009 - MSiG nr 143/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 lipca 2009 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 czerwca 2008 - MSiG nr 113/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 maja 2008 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 lipca 2007 - MSiG nr 138/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 lipca 2007 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 kwietnia 2007 - MSiG nr 65/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

3 października 2006 - MSiG nr 192/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

5 czerwca 2006 - MSiG nr 108/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 kwietnia 2006 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 lipca 2005 - MSiG nr 135/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Umowa lub statut pierwszego działu KRS, rubryk Organy nadzoru oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.

7 lipca 2005 - MSiG nr 131/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

31 marca 2005 - MSiG nr 63/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

28 września 2004 - MSiG nr 190/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

28 czerwca 2004 - MSiG nr 124/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 maja 2004 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 czerwca 2004 - MSiG nr 108/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000112856 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

1 sierpnia 2003 - MSiG nr 149/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 lipca 2003 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS.