FUNDACJA NASZA SZKOŁA (KRS 0000147428)

REGON 712498144

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 21 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

8 września 2016 - MSiG nr 174/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 31 sierpnia 2016 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 listopada 2015 - MSiG nr 219/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 3 listopada 2015 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

19 sierpnia 2015 - MSiG nr 160/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 12 sierpnia 2015 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 sierpnia 2014 - MSiG nr 152/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 31 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 lipca 2013 - MSiG nr 138/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 12 lipca 2013 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 listopada 2012 - MSiG nr 218/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 5 listopada 2012 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego trzeciego działu KRS.

20 sierpnia 2012 - MSiG nr 160/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 19 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 grudnia 2011 - MSiG nr 251/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 16 grudnia 2011 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

16 listopada 2011 - MSiG nr 221/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 2 listopada 2011 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o statucie oraz Organ sprawujący nadzór pierwszego działu KRS oraz rubryki Cel działania organizacji trzeciego działu KRS.

17 sierpnia 2011 - MSiG nr 158/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 11 lipca 2011 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 lipca 2011 - MSiG nr 146/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 14 maja 2011 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

19 maja 2011 - MSiG nr 96/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 8 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 maja 2009 - MSiG nr 101/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 8 maja 2009 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 marca 2009 - MSiG nr 54/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 2 marca 2009 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

12 maja 2008 - MSiG nr 92/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 25 kwietnia 2008 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 maja 2007 - MSiG nr 86/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 20 kwietnia 2007 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 listopada 2006 - MSiG nr 214/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 18 października 2006 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

26 maja 2006 - MSiG nr 102/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 20 kwietnia 2006 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 sierpnia 2005 - MSiG nr 163/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 14 lipca 2005 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 marca 2004 - MSiG nr 63/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 8 marca 2004 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość oraz Umowa lub statut pierwszego działu KRS, rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego trzeciego działu KRS.