FABRYKA DYWANÓW "WELTOM" SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000162644)

REGON 590015591, NIP 7730009336

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 30
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 34 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

18 września 2014 - MSiG nr 181/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 września 2014 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 maja 2014 - MSiG nr 85/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2014 r., godz. 16 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Maz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2...

27 września 2013 - MSiG nr 188/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 września 2013 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 maja 2013 - MSiG nr 90/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2013 r., godz. 10 00 , w siedzibie Spółki, przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego...

19 września 2012 - MSiG nr 182/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 sierpnia 2012 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 maja 2012 - MSiG nr 97/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2012 r., godz. 10 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2, w Tomaszowie Maz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2...

19 kwietnia 2012 - MSiG nr 77/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 kwietnia 2012 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

14 grudnia 2011 - MSiG nr 241/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h. i art. 456 § 1 k.s.h. Zarząd F.D. "WELTOM" S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 listopada 2011 r. podjęta została uchwała o umorzeniu 187.700 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) sztuk akcji własnych Spółki, z 502.857 (pięćset dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt...

27 października 2011 - MSiG nr 209/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 listopada 2011 r., godz. 10 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2, w Tomaszowie Mazowieckim. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego...

17 października 2011 - MSiG nr 201/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 września 2011 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

21 września 2011 - MSiG nr 183/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 sierpnia 2011 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 czerwca 2011 - MSiG nr 114/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lipca 2011 r., godz. 10 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2, w Tomaszowie Mazowieckim. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego...

10 maja 2011 - MSiG nr 89/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S. A. w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2011 r., godz. 10 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2, w Tomaszowie Mazowieckim. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego...

5 października 2010 - MSiG nr 194/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 września 2010 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 maja 2010 - MSiG nr 89/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2010 r., godz. 10 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2, w Tomaszowie Mazowieckim. Porządek obrad 1. Otwarcie Zwyczajnego...

7 lipca 2009 - MSiG nr 130/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 czerwca 2009 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 kwietnia 2009 - MSiG nr 77/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Mazowieckim działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2009 r., godz. 10 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Porządek obrad 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego...

4 września 2008 - MSiG nr 173/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 sierpnia 2008 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 maja 2008 - MSiG nr 100/2008 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

W "Monitorze Sądowym i Gospodarczym“ Nr 87 z dnia 5.05.2008 r., pod pozycją 5598, ukazało się ogłoszenie Fabryki Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. gen. J. Hallera 2 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 14 czerwca 2008 r. W porządku obrad w pkt 6d wystąpił błąd. Jest "… w sprawie pokrycia straty netto", a powinno być "… w sprawie...

5 maja 2008 - MSiG nr 87/2008 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Fabryka Dywanów "WELTOM" S.A. w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2008 r., godz. 10 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Maz. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego...