ELEKTROPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000016516)

REGON 013052165, NIP 5252195773

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 94
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 35 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

2 września 2014 - MSiG nr 169/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

25 czerwca 2014 - MSiG nr 121/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 czerwca 2014 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 kwietnia 2014 - MSiG nr 80/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 czerwca 2014 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

19 grudnia 2013 - MSiG nr 253/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

21 czerwca 2013 - MSiG nr 119/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 kwietnia 2013 - MSiG nr 77/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 czerwca 2013 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

10 lipca 2012 - MSiG nr 132/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 czerwca 2012 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Oddziały pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 kwietnia 2012 - MSiG nr 77/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402, w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 czerwca 2012 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

15 lipca 2011 - MSiG nr 136/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 kwietnia 2011 - MSiG nr 78/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 maja 2011 roku, na godzinę 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

9 lipca 2010 - MSiG nr 132/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 czerwca 2010 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 kwietnia 2010 - MSiG nr 74/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 maja 2010 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...

23 czerwca 2009 - MSiG nr 120/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 czerwca 2009 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 kwietnia 2009 - MSiG nr 70/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 maja 2009 r., na godzinę 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

22 grudnia 2008 - MSiG nr 249/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 grudnia 2008 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

4 lipca 2008 - MSiG nr 130/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 czerwca 2008 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 kwietnia 2008 - MSiG nr 76/2008 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 maja 2008 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...

23 października 2007 - MSiG nr 206/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 października 2007 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

9 lipca 2007 - MSiG nr 131/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 czerwca 2007 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 kwietnia 2007 - MSiG nr 66/2007 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 maja 2007 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...