ELEKTROPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000016516)

REGON 013052165, NIP 5252195773

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 44 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 3:

26 lipca 2016 - MSiG nr 143/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 lipca 2016 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 maja 2016 - MSiG nr 92/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402, w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego...

21 marca 2016 - MSiG nr 55/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000016516 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

29 lutego 2016 - MSiG nr 40/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 lutego 2016 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

27 listopada 2015 - MSiG nr 231/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 listopada 2015 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

21 września 2015 - MSiG nr 183/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 października 2015 roku, na godzinę 11 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego...

7 sierpnia 2015 - MSiG nr 152/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 lipca 2015 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Oddziały pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 maja 2015 - MSiG nr 95/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 maja 2015 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

20 kwietnia 2015 - MSiG nr 75/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 roku, na godzinę 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego...

2 września 2014 - MSiG nr 169/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

25 czerwca 2014 - MSiG nr 121/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 czerwca 2014 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 kwietnia 2014 - MSiG nr 80/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 czerwca 2014 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

19 grudnia 2013 - MSiG nr 253/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

21 czerwca 2013 - MSiG nr 119/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 kwietnia 2013 - MSiG nr 77/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 czerwca 2013 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

10 lipca 2012 - MSiG nr 132/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 czerwca 2012 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Oddziały pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 kwietnia 2012 - MSiG nr 77/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402, w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 czerwca 2012 r., na godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

15 lipca 2011 - MSiG nr 136/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 kwietnia 2011 - MSiG nr 78/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 maja 2011 roku, na godzinę 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

9 lipca 2010 - MSiG nr 132/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 czerwca 2010 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.