PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "CERDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000173191)

REGON 001372956

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 12 pasujących ogłoszeń:

13 listopada 2014 - MSiG nr 220/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 listopada 2014 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 grudnia 2013 - MSiG nr 254/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

18 listopada 2013 - MSiG nr 223/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Cerdom Sp. z o.o. informuje o otwarciu likwidacji dn. 21.10.2013 r., wzywając wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich roszczeń w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia do likwidatora Spółki na adres: P.U.P. CERDOM Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Stolarska 14, 97-200 Tomaszów...

11 października 2013 - MSiG nr 198/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 października 2013 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

1 października 2012 - MSiG nr 190/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 września 2012 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 sierpnia 2011 - MSiG nr 153/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 lipca 2011 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 listopada 2010 - MSiG nr 220/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 października 2010 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 listopada 2006 - MSiG nr 219/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 października 2006 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 lipca 2005 - MSiG nr 137/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 sierpnia 2004 - MSiG nr 151/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 kwietnia 2004 - MSiG nr 83/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 kwietnia 2004 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

16 października 2003 - MSiG nr 202/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 września 2003 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz oraz Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.