STOWARZYSZENIE WIETNAMCZYKÓW W POLSCE "SOLIDARNOŚĆ I PRZYJAŹŃ" (KRS 0000185341)

REGON 016128070

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

14 stycznia 2010 - MSiG nr 9/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 29 grudnia 2009 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 lipca 2007 - MSiG nr 128/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 21 czerwca 2007 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o statucie oraz Organ sprawujący nadzór pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Cel działania organizacji oraz Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego trzeciego działu KRS.