TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "INWESTOR" S.A (KRS 0000020527)

REGON 932027960

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 53 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 3:

18 maja 2016 - MSiG nr 95/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki TBS "INWESTOR" SA w Górze przy ul. Dąbrówki 2, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 i art. 402 k.s.h., zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2016 r., godz. 11 00 , które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, s. 110. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie...

27 kwietnia 2016 - MSiG nr 81/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 kwietnia 2016 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

25 kwietnia 2016 - MSiG nr 79/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Prezes Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" S.A. z siedzibą w Górze Wiesław Pluta odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane uprzednio na dzień 29 kwietnia 2016 r., o godz. 11 00 , w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, przy ul. Mickiewicza...

6 kwietnia 2016 - MSiG nr 66/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Prezes Zarząd Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" S.A. z siedzibą w Górze - Wiesław Pluta, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 kwietnia 2016 r., godz. 11 00 , w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, przy ul. Mickiewicza 1, sala 110, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZA...

29 października 2015 - MSiG nr 211/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki TBS INWESTOR S.A. z siedzibą w Górze, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., na wniosek uprawnionych akcjonariuszy, o których mowa w art. 401 § 1 k.s.h., uzupełnia porządek obrad wyznaczony na dzień 6.11.2015 r., na godz. 9 00 , w następujący sposób: W pkt 5 porządku obrad, po sformułowaniu "Obrady będą obejmowały" dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 1...

7 października 2015 - MSiG nr 195/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Akcjonariusz Barbara Rudnicka reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Inwestor S.A. z siedzibą w Górze przy ul. Dąbrówki 2 na dzień 6 listopada 2015 r., godz. 9 00 , w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,...

17 czerwca 2015 - MSiG nr 115/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Spółka TBS "INWESTOR" SA w Górze ODWOŁUJE zwołane na 25 czerwca 2015 r. NWZA przez Wiesława Pluta z uwagi na fakt, że wskazany porządek obrad zostanie w pełni wyczerpany na WZA w dn. 19 czerwca 2015 r. a Wiesław Pluta został odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej nr...

2 czerwca 2015 - MSiG nr 105/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" S.A. z siedzibą w Górze, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 403 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2015 r., na godz. 10 00 , które odbędzie się w Górze przy ul. Kościuszki 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA i wybór jego Przewodniczącego. 2...

20 maja 2015 - MSiG nr 96/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Spółka TBS "INWESTOR" SA w Górze, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h., zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2015 r., godz. 8 00 , które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Dąbrówki 2, w Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności...

9 lutego 2015 - MSiG nr 26/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" S.A. z siedzibą w Górze, działając na podstawie art. 398, art. 399, art. 403 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 marca 2015 r., na godz. 8 00 , które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrówki 2 w Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA i wybór jego...

26 sierpnia 2014 - MSiG nr 164/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 maja 2014 - MSiG nr 100/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS "INWESTOR" S.A. w Górze, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2014 r., na godz. 9 00 , które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrówki nr 2, w Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości...

23 stycznia 2014 - MSiG nr 15/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 stycznia 2014 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

3 stycznia 2014 - MSiG nr 2/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Akcjonariusz Barbara Rudnicka reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Inwestor S.A. z siedzibą w Górze przy ul. Dąbrówki 2, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 roku, o godz. 9 30 , w...

19 sierpnia 2013 - MSiG nr 159/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 sierpnia 2013 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 maja 2013 - MSiG nr 101/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 maja 2013 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

22 maja 2013 - MSiG nr 98/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2013 r., godz. 9 30 . Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrówki nr 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór jego...

6 marca 2013 - MSiG nr 46/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 403 § 1 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Górze zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz. 11 00 . Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrówki nr 2. Porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego...

21 grudnia 2012 - MSiG nr 248/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 grudnia 2012 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 maja 2012 - MSiG nr 101/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS INWESTOR S.A. w Górze, ul. Dąbrówki 2, zwołuje na dzień 28 czerwca 2012 r., na godz. 9 30 , w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania...