TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "INWESTOR" S.A (KRS 0000020527)

REGON 932027960

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2009
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 85
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 44 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 3:

9 lutego 2015 - MSiG nr 26/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" S.A. z siedzibą w Górze, działając na podstawie art. 398, art. 399, art. 403 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 marca 2015 r., na godz. 8 00 , które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrówki 2 w Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA i wybór jego...

26 sierpnia 2014 - MSiG nr 164/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 maja 2014 - MSiG nr 100/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS "INWESTOR" S.A. w Górze, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2014 r., na godz. 9 00 , które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrówki nr 2, w Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości...

23 stycznia 2014 - MSiG nr 15/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 stycznia 2014 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

3 stycznia 2014 - MSiG nr 2/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Akcjonariusz Barbara Rudnicka reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Inwestor S.A. z siedzibą w Górze przy ul. Dąbrówki 2, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 roku, o godz. 9 30 , w...

19 sierpnia 2013 - MSiG nr 159/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 sierpnia 2013 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 maja 2013 - MSiG nr 101/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 maja 2013 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

22 maja 2013 - MSiG nr 98/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2013 r., godz. 9 30 . Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrówki nr 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór jego...

6 marca 2013 - MSiG nr 46/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 403 § 1 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego "INWESTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Górze zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz. 11 00 . Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrówki nr 2. Porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego...

21 grudnia 2012 - MSiG nr 248/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 grudnia 2012 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 maja 2012 - MSiG nr 101/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS INWESTOR S.A. w Górze, ul. Dąbrówki 2, zwołuje na dzień 28 czerwca 2012 r., na godz. 9 30 , w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania...

19 września 2011 - MSiG nr 181/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 sierpnia 2011 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 maja 2011 - MSiG nr 90/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS INWESTOR S.A. w Górze, ul. Dąbrówki 2, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 24 pkt 5 zd. 2 Statutu, zwołuje na dzień 22 czerwca 2011 r., na godz. 10 00 , w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał...

16 listopada 2010 - MSiG nr 222/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 listopada 2010 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Emisje akcji pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 lipca 2010 - MSiG nr 147/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS INWESTOR S.A. w Górze, ul. Dąbrówki 2, zwołuje na dzień 7 września 2010 r., na godz. 9 30 , w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwał w...

20 maja 2010 - MSiG nr 97/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS INWESTOR S.A. w Górze, ul. Dąbrówki 2,działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 24 pkt 5 zd. 2 Statutu, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 r., na godz. 10 00 , w siedzibie Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał...

5 stycznia 2010 - MSiG nr 2/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 grudnia 2009 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 maja 2009 - MSiG nr 103/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS INWESTOR S.A. w Górze, ul. Dąbrówki 2, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 24 pkt 5 zd. 2 Statutu, zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 r., na godz. 11 00 , w siedzibie Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał...

2 stycznia 2009 - MSiG nr 1/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd TBS INWESTOR S.A. w Górze, ul. Dąbrówki 2, KRS 0000020527 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 par. 1 k.s.h. i par. 24 pkt 5 zd. 2 Statutu, zwołuje na dzień 23 stycznia 2009 r., na godz. 10 00 , w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór jego...

14 listopada 2008 - MSiG nr 223/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 października 2008 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.