FUNDACJA POMOCY RODZINIE "OPOKA" (KRS 0000209788)

REGON 472353543

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 10 pasujących ogłoszeń:

27 listopada 2013 - MSiG nr 231/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000209788 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

18 listopada 2011 - MSiG nr 223/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000209788 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

22 maja 2009 - MSiG nr 99/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 6 maja 2009 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 maja 2008 - MSiG nr 94/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 28 kwietnia 2008 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 kwietnia 2007 - MSiG nr 81/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 16 kwietnia 2007 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 lutego 2007 - MSiG nr 32/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 5 lutego 2007 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

7 listopada 2006 - MSiG nr 216/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 24 października 2006 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 sierpnia 2006 - MSiG nr 155/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 6 kwietnia 2006 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

4 lipca 2006 - MSiG nr 128/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

W dniu 31 maja 2006 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 lipca 2004 - MSiG nr 136/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Fundacje

W dniu 17 czerwca 2004 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Organ sprawujący nadzór pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa trzeciego działu KRS.