"SZANSA" - STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (KRS 0000213791)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

20 września 2007 - MSiG nr 183/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 5 września 2007 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość .

19 czerwca 2007 - MSiG nr 117/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 24 maja 2007 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 czerwca 2007 - MSiG nr 117/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 5 kwietnia 2006 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

19 czerwca 2007 - MSiG nr 117/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 16 marca 2006 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

19 czerwca 2007 - MSiG nr 117/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 1 marca 2006 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

1 września 2004 - MSiG nr 171/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia

W dniu 29 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Organ sprawujący nadzór pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.