STOWARZYSZENIE ŚWIATOWID (KRS 0000216140)

REGON 634614116, NIP 7842281374

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 20 pasujących ogłoszeń:

18 lipca 2016 - MSiG nr 137/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 8 lipca 2016 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 listopada 2015 - MSiG nr 219/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 3 listopada 2015 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności, Wzmianki o złożonych dokumentach oraz Cel działania organizacji trzeciego działu KRS.

25 sierpnia 2014 - MSiG nr 163/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 18 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

18 sierpnia 2014 - MSiG nr 158/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 8 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 stycznia 2014 - MSiG nr 4/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 31 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

10 września 2013 - MSiG nr 175/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 3 września 2013 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 kwietnia 2013 - MSiG nr 70/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 4 kwietnia 2013 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Cel działania organizacji trzeciego działu KRS.

15 marca 2013 - MSiG nr 53/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 12 marca 2013 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 października 2012 - MSiG nr 194/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 1 października 2012 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 maja 2011 - MSiG nr 94/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 25 maja 2010 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

7 października 2009 - MSiG nr 196/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 18 września 2009 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 lipca 2009 - MSiG nr 146/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 10 lipca 2009 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Cel działania organizacji trzeciego działu KRS.

4 maja 2009 - MSiG nr 85/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 15 kwietnia 2009 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

24 listopada 2008 - MSiG nr 229/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 3 listopada 2008 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie oraz Organ sprawujący nadzór pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Wzmianki o złożonych dokumentach oraz Cel działania organizacji trzeciego działu KRS.

16 sierpnia 2007 - MSiG nr 158/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 31 lipca 2007 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 października 2006 - MSiG nr 200/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 6 września 2006 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 października 2006 - MSiG nr 195/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 28 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 października 2006 - MSiG nr 194/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 25 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Cel działania organizacji trzeciego działu KRS.

24 grudnia 2004 - MSiG nr 251/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 7 grudnia 2004 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Umowa lub statut pierwszego działu KRS.

1 października 2004 - MSiG nr 193/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia

W dniu 1 września 2004 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Organ sprawujący nadzór pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.