FRIEDRICH BIERMANN MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000221277)

REGON 278304836, NIP 6422869373

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

23 marca 2012 - MSiG nr 59/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 marca 2012 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

13 czerwca 2011 - MSiG nr 113/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 stycznia 2011 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

29 grudnia 2010 - MSiG nr 253/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator Spółki Friedrich Biermann Międzynarodowa Spedycja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kowarach informuje, że w dniu 10.12.2010 r. otworzono likwidację Spółki. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: 58-530 Kowary, ul. Pstrowskiego 5, w terminie trzech miesięcy,...

29 czerwca 2009 - MSiG nr 124/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 czerwca 2009 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

18 stycznia 2006 - MSiG nr 13/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 grudnia 2005 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość oraz Umowa lub statut pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

1 grudnia 2004 - MSiG nr 234/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 listopada 2004 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.