GEODETA ALFA I OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000241128)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

9 października 2012 - MSiG nr 196/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą z dn. 1.10.2012 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Geodeta Alfa i Omega" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr. KRS 0000241128 , otwarto rozwiązanie i likwidację Spółki "Geodeta Alfa i Omega" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzywa się...

19 października 2005 - MSiG nr 204/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 września 2005 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.