ZMANAGER SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW MICHALAK, MARZENA ZAWIERUCHA (KRS 0000274198)

REGON 020464528

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

3 sierpnia 2016 - MSiG nr 149/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: Zmanager spółka jawna Zbigniew Michalak Marzena Zawierucha, zarejestrowanego pod numerem KRS 274198 , ostatni adres siedziby: ul. Rakowa nr 16, Wrocław. Wzywa się...

1 czerwca 2016 - MSiG nr 104/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 24 maja 2016 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

29 lutego 2008 - MSiG nr 43/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 12 lutego 2008 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

23 lutego 2007 - MSiG nr 39/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

W dniu 14 lutego 2007 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.