WUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000295071)

REGON 630124183, NIP 7810047876

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 23 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

17 sierpnia 2016 - MSiG nr 158/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 sierpnia 2016 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

1 grudnia 2015 - MSiG nr 233/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd WURPINŻ SA informuje o planowanej wypłacie zaliczek na poczet dywidendy w trybie artykułu 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczek nastąpi po upływie 4 tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Całkowita kwota przeznaczona na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy wynosi 1 000 952,40 zł. Sprawozdanie, na podstawie którego określa się kwotę zaliczki,...

25 czerwca 2015 - MSiG nr 121/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 czerwca 2015 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 sierpnia 2014 - MSiG nr 164/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 marca 2014 - MSiG nr 43/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 lutego 2014 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

4 lipca 2013 - MSiG nr 128/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 lipca 2013 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 września 2012 - MSiG nr 183/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000295071 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

17 lipca 2012 - MSiG nr 137/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 czerwca 2012 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2011 - MSiG nr 151/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 kwietnia 2011 - MSiG nr 69/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 lutego 2011 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

16 sierpnia 2010 - MSiG nr 158/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 czerwca 2010 - MSiG nr 120/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 czerwca 2010 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 sierpnia 2009 - MSiG nr 157/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 lipca 2009 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 czerwca 2009 - MSiG nr 112/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000295071 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

25 marca 2009 - MSiG nr 59/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 marca 2009 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

2 marca 2009 - MSiG nr 42/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lutego 2009 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

26 września 2008 - MSiG nr 189/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 września 2008 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

13 sierpnia 2008 - MSiG nr 158/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 lipca 2008 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2008 - MSiG nr 152/2008 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd WUPRINŻ Spółki Akcyjnej (dawniej Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "WUPRINŻ-Poznań" Spółka z o.o.) w Poznaniu, KRS 0000295071 , działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 1 września 2008 r., o godz. 14 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Straży Ludowej 35...

28 maja 2008 - MSiG nr 103/2008 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd WUPRINŻ Spółki Akcyjnej (dawniej Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "WUPRINŻ-Poznań" Spółka z o.o.) w Poznaniu, KRS 0000295071 , działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 25 czerwca 2008 r., o godz. 14 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 35,...