WUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000295071)

REGON 630124183, NIP 7810047876

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 24 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

4 października 2016 - MSiG nr 192/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd WURPINŻ SA informuje o planowanej wypłacie zaliczek na poczet dywidendy w trybie artykułu 349 ksh. Wypłata zaliczek nastąpi po upływie 4 tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Całkowita kwota przeznaczona na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy wynosi 1.000.952,40 zł. Sprawozdanie, na podstawie którego określa się kwotę zaliczki, sporządzone zostało na...

17 sierpnia 2016 - MSiG nr 158/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 sierpnia 2016 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

1 grudnia 2015 - MSiG nr 233/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd WURPINŻ SA informuje o planowanej wypłacie zaliczek na poczet dywidendy w trybie artykułu 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczek nastąpi po upływie 4 tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Całkowita kwota przeznaczona na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy wynosi 1 000 952,40 zł. Sprawozdanie, na podstawie którego określa się kwotę zaliczki,...

25 czerwca 2015 - MSiG nr 121/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 czerwca 2015 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 sierpnia 2014 - MSiG nr 164/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 marca 2014 - MSiG nr 43/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 lutego 2014 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

4 lipca 2013 - MSiG nr 128/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 lipca 2013 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 września 2012 - MSiG nr 183/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000295071 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

17 lipca 2012 - MSiG nr 137/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 czerwca 2012 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2011 - MSiG nr 151/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 kwietnia 2011 - MSiG nr 69/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 lutego 2011 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

16 sierpnia 2010 - MSiG nr 158/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 czerwca 2010 - MSiG nr 120/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 czerwca 2010 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 sierpnia 2009 - MSiG nr 157/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 lipca 2009 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 czerwca 2009 - MSiG nr 112/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000295071 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

25 marca 2009 - MSiG nr 59/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 marca 2009 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

2 marca 2009 - MSiG nr 42/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lutego 2009 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

26 września 2008 - MSiG nr 189/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 września 2008 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

13 sierpnia 2008 - MSiG nr 158/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 lipca 2008 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2008 - MSiG nr 152/2008 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd WUPRINŻ Spółki Akcyjnej (dawniej Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "WUPRINŻ-Poznań" Spółka z o.o.) w Poznaniu, KRS 0000295071 , działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 1 września 2008 r., o godz. 14 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Straży Ludowej 35...