MŁYN MALINIE DZIEWIT SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000298907)

REGON 180306699, NIP 8172074075

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 13 pasujących ogłoszeń:

6 lipca 2016 - MSiG nr 129/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 29 czerwca 2016 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

28 kwietnia 2016 - MSiG nr 82/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

5 czerwca 2015 - MSiG nr 107/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 28 maja 2015 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

11 września 2014 - MSiG nr 176/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 4 września 2014 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

8 sierpnia 2014 - MSiG nr 153/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. akt V 1 GUp 1/14 umorzył postępowanie upadłościowe Młyn Malinie Dziewit Spółki jawnej w...

25 kwietnia 2014 - MSiG nr 80/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 17 kwietnia 2014 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

13 lutego 2014 - MSiG nr 30/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa w Tarnobrzegu, postanowieniem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt V 1 GU 28/13 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka jawna z siedzibą w Maliniu. W ramach ww. postępowania wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Dudzica oraz syndyka masy upadłości w...

14 stycznia 2013 - MSiG nr 9/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 8 stycznia 2013 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 marca 2012 - MSiG nr 54/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 29 lutego 2012 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

21 lutego 2012 - MSiG nr 36/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 3 lutego 2012 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 kwietnia 2011 - MSiG nr 75/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 18 marca 2011 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 października 2010 - MSiG nr 207/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 6 października 2010 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

28 lutego 2008 - MSiG nr 42/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

W dniu 11 lutego 2008 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.