MŁYN MALINIE DZIEWIT SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000298907)

REGON 180306699, NIP 8172074075

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
  2008-01-21 - 2008-12-31

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2009, 2008
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 10 pasujących ogłoszeń:

11 września 2014 - MSiG nr 176/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 4 września 2014 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

8 sierpnia 2014 - MSiG nr 153/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. akt V 1 GUp 1/14 umorzył postępowanie upadłościowe Młyn Malinie Dziewit Spółki jawnej w...

25 kwietnia 2014 - MSiG nr 80/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 17 kwietnia 2014 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

13 lutego 2014 - MSiG nr 30/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa w Tarnobrzegu, postanowieniem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt V 1 GU 28/13 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka jawna z siedzibą w Maliniu. W ramach ww. postępowania wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Dudzica oraz syndyka masy upadłości w...

14 stycznia 2013 - MSiG nr 9/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 8 stycznia 2013 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 marca 2012 - MSiG nr 54/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 29 lutego 2012 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

21 lutego 2012 - MSiG nr 36/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 3 lutego 2012 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 kwietnia 2011 - MSiG nr 75/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 18 marca 2011 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 października 2010 - MSiG nr 207/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 6 października 2010 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

28 lutego 2008 - MSiG nr 42/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

W dniu 11 lutego 2008 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.