HALCASH CENTRAL EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000301758)

REGON 141354823, NIP 5213494170

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 35 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

17 sierpnia 2016 - MSiG nr 158/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000301758 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

9 sierpnia 2016 - MSiG nr 153/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 lipca 2016 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 czerwca 2016 - MSiG nr 122/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000301758 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

16 czerwca 2016 - MSiG nr 115/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2016 r. zostało dokonane zabezpieczenie majątku dłużnika Halcash Central Eastern Europę Spółki z o.o. w Łodzi przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Marka Andrzejewskiego, licencja doradcy...

24 lutego 2016 - MSiG nr 37/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 lutego 2016 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

3 lutego 2016 - MSiG nr 22/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 stycznia 2016 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

7 grudnia 2015 - MSiG nr 237/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 listopada 2015 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 września 2015 - MSiG nr 177/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000301758 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

7 września 2015 - MSiG nr 173/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 sierpnia 2015 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 listopada 2014 - MSiG nr 218/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 listopada 2014 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

4 sierpnia 2014 - MSiG nr 149/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

30 kwietnia 2014 - MSiG nr 83/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 kwietnia 2014 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

7 listopada 2013 - MSiG nr 216/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 października 2013 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 czerwca 2013 - MSiG nr 122/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Oddziały, Informacje o umowie oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

14 czerwca 2013 - MSiG nr 114/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

5 kwietnia 2013 - MSiG nr 67/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 marca 2013 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

4 marca 2013 - MSiG nr 44/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 lutego 2013 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

12 lutego 2013 - MSiG nr 30/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 lutego 2013 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 lutego 2013 - MSiG nr 25/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą z dnia 30 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Halcash Central Eastern Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000301758 , obniżyło kapitał...

6 lipca 2012 - MSiG nr 130/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 czerwca 2012 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS.