GRUPA 3 J SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (KRS 0000309233)

REGON 012827670, NIP 5251944451

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 29 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

21 maja 2015 - MSiG nr 97/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt X GUp 28/15, umorzył postępowanie upadłościowe GRUPY 3J Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w...

1 sierpnia 2014 - MSiG nr 148/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym GRUPA 3 J S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, które to postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GUp 2/12, została sporządzona i przekazana do Sędziego komisarza II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w...

24 marca 2014 - MSiG nr 57/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym GRUPA 3J S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, które to postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GUp 2/12, została sporządzona i przekazana do Sędziego komisarza pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w...

21 czerwca 2013 - MSiG nr 119/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Grupy 3J S.A. w Warszawie, sygn. akt IX GUp 2/12, została sporządzona przez syndyka i przekazana do Sędziego komisarza lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A i w ciągu dwóch tygodni od dnia...

24 września 2012 - MSiG nr 185/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 września 2012 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

30 sierpnia 2012 - MSiG nr 168/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

21 maja 2012 - MSiG nr 97/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Inne

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt IX GUp 2/12, postanawia zmienić postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 31 stycznia 2012 r. o ogłoszeniu upadłości GRUPY 3J S.A. w...

7 marca 2012 - MSiG nr 47/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lutego 2012 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

7 marca 2012 - MSiG nr 47/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lutego 2012 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

20 lutego 2012 - MSiG nr 35/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Terespolskiej 15A, 03-813 Warszawa, postanowieniem z 31.01.2012 r. ogłosił upadłość Spółki Grupa 3J S.A. z siedzibą w Warszawie, z możliwością zawarcia układu i ustanowił zarząd własny upadłego nad majątkiem. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR...

9 stycznia 2012 - MSiG nr 5/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 grudnia 2011 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

1 grudnia 2011 - MSiG nr 232/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 listopada 2011 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

3 listopada 2011 - MSiG nr 213/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 października 2011 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

28 października 2011 - MSiG nr 210/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 października 2011 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

13 października 2011 - MSiG nr 199/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 września 2011 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 sierpnia 2011 - MSiG nr 151/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 lipca 2011 - MSiG nr 129/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 maja 2011 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 maja 2011 - MSiG nr 86/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000309233 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

25 marca 2011 - MSiG nr 59/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 lutego 2011 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

19 sierpnia 2010 - MSiG nr 161/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.