GRUPA 3 J SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (KRS 0000309233)

REGON 012827670, NIP 5251944451

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 31 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

23 lutego 2016 - MSiG nr 36/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 roku umorzono postępowanie upadłościowe GRUPA 3J S.A. z siedzibą w Warszawie toczące się pod sygnaturą akt X GUp...

25 stycznia 2016 - MSiG nr 15/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 stycznia 2016 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

21 maja 2015 - MSiG nr 97/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt X GUp 28/15, umorzył postępowanie upadłościowe GRUPY 3J Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w...

1 sierpnia 2014 - MSiG nr 148/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym GRUPA 3 J S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, które to postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GUp 2/12, została sporządzona i przekazana do Sędziego komisarza II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w...

24 marca 2014 - MSiG nr 57/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym GRUPA 3J S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, które to postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GUp 2/12, została sporządzona i przekazana do Sędziego komisarza pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w...

21 czerwca 2013 - MSiG nr 119/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Grupy 3J S.A. w Warszawie, sygn. akt IX GUp 2/12, została sporządzona przez syndyka i przekazana do Sędziego komisarza lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A i w ciągu dwóch tygodni od dnia...

24 września 2012 - MSiG nr 185/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 września 2012 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

30 sierpnia 2012 - MSiG nr 168/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

21 maja 2012 - MSiG nr 97/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Inne

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt IX GUp 2/12, postanawia zmienić postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 31 stycznia 2012 r. o ogłoszeniu upadłości GRUPY 3J S.A. w...

7 marca 2012 - MSiG nr 47/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lutego 2012 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

7 marca 2012 - MSiG nr 47/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lutego 2012 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

20 lutego 2012 - MSiG nr 35/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Terespolskiej 15A, 03-813 Warszawa, postanowieniem z 31.01.2012 r. ogłosił upadłość Spółki Grupa 3J S.A. z siedzibą w Warszawie, z możliwością zawarcia układu i ustanowił zarząd własny upadłego nad majątkiem. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR...

9 stycznia 2012 - MSiG nr 5/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 grudnia 2011 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

1 grudnia 2011 - MSiG nr 232/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 listopada 2011 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

3 listopada 2011 - MSiG nr 213/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 października 2011 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

28 października 2011 - MSiG nr 210/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 października 2011 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

13 października 2011 - MSiG nr 199/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 września 2011 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 sierpnia 2011 - MSiG nr 151/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 lipca 2011 - MSiG nr 129/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 maja 2011 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 maja 2011 - MSiG nr 86/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000309233 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.