ZESPÓŁ LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNY "KOPERNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000033108)

REGON 470035218, NIP 7291113119

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 33 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

4 grudnia 2012 - MSiG nr 235/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 listopada 2012 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

27 listopada 2012 - MSiG nr 230/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 listopada 2012 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

18 września 2012 - MSiG nr 181/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 sierpnia 2012 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

7 września 2011 - MSiG nr 173/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 lipca 2011 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 listopada 2010 - MSiG nr 223/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 listopada 2010 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

28 lipca 2010 - MSiG nr 145/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 października 2009 - MSiG nr 206/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 października 2009 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 sierpnia 2009 - MSiG nr 168/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 sierpnia 2009 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

7 maja 2009 - MSiG nr 88/2009 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator Zespołu Leczniczo-Diagnostycznego "KOPERNIK" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033108 ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i nastąpiło otwarcie jej...

6 kwietnia 2009 - MSiG nr 67/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 marca 2009 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

14 stycznia 2009 - MSiG nr 9/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 grudnia 2008 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

6 stycznia 2009 - MSiG nr 3/2009 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie XIV GU 7/07 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Zespołu Leczniczo-Diagnostycznego "Kopernik" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS nr 0000033108). Na...

18 września 2008 - MSiG nr 183/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 września 2008 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

16 września 2008 - MSiG nr 181/2008 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zespołu Leczniczo-Diagnostycznego "Kopernik" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi syndyk w dniu 18 sierpnia 2008 r. złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds...

1 września 2008 - MSiG nr 170/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 sierpnia 2008 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 czerwca 2008 - MSiG nr 113/2008 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 15 maja 2008 r. uzupełniająca lista wierzytelności przedsiębiorcy Zakładu Leczniczo-Diagnostycznego "KOPERNIK" Spółki z o.o. Łodzi. Powyższą listę każdy zainteresowany...

11 stycznia 2008 - MSiG nr 8/2008 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 17 grudnia 2007 r. lista wierzytelności przedsiębiorcy Zespołu Leczniczo-Diagnostycznego "Kopernik" Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi. Powyższą listę każdy zainteresowany może...

26 listopada 2007 - MSiG nr 229/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 listopada 2007 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

21 września 2007 - MSiG nr 184/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 września 2007 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 września 2007 - MSiG nr 182/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 września 2007 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.