HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000039314)

REGON 971184347, NIP 9240004924

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011, 2002
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 55
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 51 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 3:

13 listopada 2014 - MSiG nr 220/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym Spółki HUTY SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, zawiadamia, o wyłożeniu częściowego planu podziału funduszów masy obejmujący wierzytelności kategorii II, III i IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Zielonej Górze,...

4 listopada 2014 - MSiG nr 214/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym HUTY SZKŁA WYMIARKI S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 4, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia...

18 września 2014 - MSiG nr 181/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "HUTA SZKŁA WYMIARKI" SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że zostały sporządzone uzupełniające listy wierzytelności nr 2 i 3, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie...

3 czerwca 2014 - MSiG nr 106/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "Huty Szkła WYMIARKI" Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności obejmująca wierzytelności Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu...

6 marca 2014 - MSiG nr 45/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "HUTA SZKŁA WYMIARKI" Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia...

9 października 2013 - MSiG nr 196/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Inne

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 3 września 2013 r. zmienił punkt 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 13 maja 2013 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V GU 50/12 o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu dłużnika Huty Szkła Wymiarki Spółki Akcyjnej z siedzibą...

7 października 2013 - MSiG nr 194/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 września 2013 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

9 września 2013 - MSiG nr 174/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 2 września 2013 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 czerwca 2013 - MSiG nr 106/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 13 maja 2013 r. ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu dłużnika: Huty Szkła WYMIARKI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wymiarkach, KRS 0000039314 . Ustanowiono zarząd własny upadłego co do całości majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono...

29 maja 2013 - MSiG nr 103/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 maja 2013 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

28 maja 2013 - MSiG nr 102/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Huty Szkła Wymiarki S.A. w upadłości układowej w Wymiarkach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r., godz. 14 00 , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 4. Stwierdzenie prawomocności ZWZA...

24 września 2012 - MSiG nr 185/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 września 2012 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 maja 2012 - MSiG nr 102/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Huty Szkła Wymiarki S.A. w Wymiarkach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 r., o godz. 14 00 , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 4. Stwierdzenie prawomocności ZWZA. 5. Rozpatrzenie i...

20 września 2011 - MSiG nr 182/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 sierpnia 2011 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 maja 2011 - MSiG nr 103/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Huty Szkła Wymiarki S.A. w Wymiarkach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2011 r., godz. 14 00 , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 4. Stwierdzenie prawomocności ZWZA. 5. W przypadku...

15 kwietnia 2011 - MSiG nr 74/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 marca 2011 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

15 kwietnia 2011 - MSiG nr 74/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 marca 2011 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

28 września 2010 - MSiG nr 189/2010 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Stefan Kowalski, kurator Huty Szkła Wymiarki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wymiarkach przy ul. ks. Witolda 11, numer KRS 0000039314 , zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Szkła Wymiarki S.A. w dniu 22 października 2010 r., o godz. 14 00 , w Wymiarkach, ul. ks. Witolda 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego...

13 sierpnia 2010 - MSiG nr 157/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 sierpnia 2010 - MSiG nr 153/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.