HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000039314)

REGON 971184347, NIP 9240004924

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 55 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 3:

25 listopada 2016 - MSiG nr 228/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Huty Szkła Wymiarki S.A. w Wymiarkach, KRS 0000039314 , sygn. akt V GUp 6/13, zawiadamia o wyłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydziału Gospodarczego, w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 (pokój 115), i w terminie dwóch tygodni od dnia...

2 listopada 2015 - MSiG nr 213/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Huta Szkła "WYMIARKI" Spółki Akcyjnej upadłości likwidacyjnej informuje, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności numer 6 dotycząca wierzytelności Przemysława Rzeźniczaka, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie...

31 sierpnia 2015 - MSiG nr 168/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym HUTY SZKŁA WYMIARKI Spółka Akcyjna z s. w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, zawiadamia o wyłożeniu częściowego planu podziału funduszów masy obejmujący wierzytelności kategorii IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydziału Gospodarczego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 (pokój...

9 czerwca 2015 - MSiG nr 109/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "HUTA SZKŁA WYMIARKI" SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 5, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch...

13 listopada 2014 - MSiG nr 220/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym Spółki HUTY SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, zawiadamia, o wyłożeniu częściowego planu podziału funduszów masy obejmujący wierzytelności kategorii II, III i IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Zielonej Górze,...

4 listopada 2014 - MSiG nr 214/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym HUTY SZKŁA WYMIARKI S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 4, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia...

18 września 2014 - MSiG nr 181/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "HUTA SZKŁA WYMIARKI" SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że zostały sporządzone uzupełniające listy wierzytelności nr 2 i 3, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie...

3 czerwca 2014 - MSiG nr 106/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "Huty Szkła WYMIARKI" Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności obejmująca wierzytelności Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu...

6 marca 2014 - MSiG nr 45/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "HUTA SZKŁA WYMIARKI" Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wymiarkach, sygn. akt V GUp 6/13, informuje, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia...

9 października 2013 - MSiG nr 196/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Inne

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 3 września 2013 r. zmienił punkt 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 13 maja 2013 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V GU 50/12 o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu dłużnika Huty Szkła Wymiarki Spółki Akcyjnej z siedzibą...

7 października 2013 - MSiG nr 194/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 września 2013 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

9 września 2013 - MSiG nr 174/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 2 września 2013 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 czerwca 2013 - MSiG nr 106/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 13 maja 2013 r. ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu dłużnika: Huty Szkła WYMIARKI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wymiarkach, KRS 0000039314 . Ustanowiono zarząd własny upadłego co do całości majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono...

29 maja 2013 - MSiG nr 103/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 maja 2013 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

28 maja 2013 - MSiG nr 102/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Huty Szkła Wymiarki S.A. w upadłości układowej w Wymiarkach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r., godz. 14 00 , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 4. Stwierdzenie prawomocności ZWZA...

24 września 2012 - MSiG nr 185/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 września 2012 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 maja 2012 - MSiG nr 102/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Huty Szkła Wymiarki S.A. w Wymiarkach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 r., o godz. 14 00 , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 4. Stwierdzenie prawomocności ZWZA. 5. Rozpatrzenie i...

20 września 2011 - MSiG nr 182/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 sierpnia 2011 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 maja 2011 - MSiG nr 103/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Huty Szkła Wymiarki S.A. w Wymiarkach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2011 r., godz. 14 00 , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 4. Stwierdzenie prawomocności ZWZA. 5. W przypadku...

15 kwietnia 2011 - MSiG nr 74/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 marca 2011 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.