REGIONALNA AGENCJA ROZWOJU I RESTRUKTURYZACJI "ODNOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (KRS 0000039459)

REGON 790161754

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 11 pasujących ogłoszeń:

25 kwietnia 2007 - MSiG nr 81/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 kwietnia 2007 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

19 kwietnia 2007 - MSiG nr 77/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 kwietnia 2007 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 października 2006 - MSiG nr 201/2006 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą z dnia 30 czerwca 2004 r. Wspólników Regionalnej Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Odnowa Sp. z o.o. w Suwałkach rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Kościuszki 110 pok. 15, Suwałki, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego...

9 września 2005 - MSiG nr 176/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 lipca 2005 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 maja 2005 - MSiG nr 85/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 kwietnia 2005 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 września 2004 - MSiG nr 174/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS oraz rubryk Informacje o likwidacji oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu szóstego działu KRS.

2 sierpnia 2004 - MSiG nr 149/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 listopada 2003 - MSiG nr 221/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 października 2003 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS.

7 listopada 2003 - MSiG nr 218/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 października 2003 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość oraz Umowa lub statut pierwszego działu KRS, rubryk Organy nadzoru oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.

26 sierpnia 2002 - MSiG nr 164/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 sierpnia 2002 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

31 stycznia 2002 - MSiG nr 22/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 stycznia 2002 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Umowa lub statut pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.