"TBB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000042071)

REGON 630115652

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 17 pasujących ogłoszeń:

29 grudnia 2005 - MSiG nr 252/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 grudnia 2005 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

11 lipca 2005 - MSiG nr 133/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS oraz rubryki Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki szóstego działu KRS.

24 maja 2005 - MSiG nr 100/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000042071 został wpisany w rubryce Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki szóstego działu KRS.

11 stycznia 2005 - MSiG nr 7/2005 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd TBB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10, wpisanej w dniu 7.09.2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042071 , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 508 k.s.h. ogłasza, że w dniu 18.11.2004 r. nastąpiło połączenie w trybie art. 516 §...

8 grudnia 2004 - MSiG nr 239/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 18 listopada 2004 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki szóstego działu KRS.

22 września 2004 - MSiG nr 186/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 sierpnia 2004 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Umowa lub statut oraz Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organy nadzoru oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

30 lipca 2004 - MSiG nr 148/2004 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd TBB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-248, ul. Dziadoszańska 10, wpisanej dnia 7.09.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042071 oraz Zarząd TBB-BETON Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-735, ul. Batorego 118A, (KRS 0000109512 ), ogłaszają: Plan połączenia I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek 1. Spółka przejmująca TBB...

28 czerwca 2004 - MSiG nr 124/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 maja 2004 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 kwietnia 2004 - MSiG nr 77/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 marca 2004 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

5 kwietnia 2004 - MSiG nr 67/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 marca 2004 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

13 lutego 2004 - MSiG nr 31/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 stycznia 2004 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

22 kwietnia 2003 - MSiG nr 78/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 kwietnia 2003 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 października 2002 - MSiG nr 200/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000042071 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

21 maja 2002 - MSiG nr 97/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 kwietnia 2002 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 maja 2002 - MSiG nr 93/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000042071 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

24 kwietnia 2002 - MSiG nr 80/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 kwietnia 2002 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

1 lutego 2002 - MSiG nr 23/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 stycznia 2002 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS.