RB TRANS SERVICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS 0000449634)

REGON 142806291

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 7 pasujących ogłoszeń:

18 lutego 2014 - MSiG nr 33/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 11 lutego 2014 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

8 stycznia 2014 - MSiG nr 4/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

Podmiot o numerze KRS 0000449634 został wpisany w rubryce Sposób powstania spółki pierwszego działu KRS.

18 grudnia 2013 - MSiG nr 252/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki komandytowo-akcyjne

Komplementariusz Spółki RB TRANS SERVICE BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia po raz drugi o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w Spółkę komandytową pod firmą RB TRANS SERVICE BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Zgodnie z...

28 listopada 2013 - MSiG nr 232/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki komandytowo-akcyjne

Komplementariusz Spółki RB TRANS SERVICE BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w Spółkę komandytową pod firmą RB TRANS SERVICE BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Zgodnie z...

7 maja 2013 - MSiG nr 87/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki komandytowo-akcyjne

Działając na podstawie art. 570 k.s.h., RB Trans Service BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca jedynym komplementariuszem Spółki RB Trans Service BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jakubowska 10/1, 03-902 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr. KRS 0000449634 , zawiadamia o przekształceniu Spółki...

14 lutego 2013 - MSiG nr 32/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 8 lutego 2013 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Oddziały pierwszego działu KRS.

7 lutego 2013 - MSiG nr 27/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 1 lutego 2013 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o statucie, Sposób powstania spółki, Dane komplementariuszy, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.