"THERMO-TEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000456453)

REGON 243230973

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

15 maja 2015 - MSiG nr 93/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 maja 2015 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

9 lipca 2014 - MSiG nr 131/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 czerwca 2014 - MSiG nr 112/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator Spółki "THERMO-TEAM" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Chorzowie, ul. Wieniawskiego 18, wpisanej do KRS pod numerem 0000456453 , zawiadamia, że dnia 11.03.2014 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki poprzez likwidację. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się...

2 maja 2014 - MSiG nr 84/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 kwietnia 2014 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

21 maja 2013 - MSiG nr 97/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 maja 2013 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

5 kwietnia 2013 - MSiG nr 67/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 marca 2013 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.