ANFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000476695)

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

20 marca 2014 - MSiG nr 55/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 marca 2014 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

19 grudnia 2013 - MSiG nr 253/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

Podmiot o numerze KRS 0000476695 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

25 września 2013 - MSiG nr 186/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 18 września 2013 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.