Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

PR EXPERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000649831)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

11 stycznia 2017 - MSiG nr 7/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Inne

W dniu 1.12.2016 r. nastąpiło przekształcenie Spółki pod firmą AGENCJA PR Expert Sp. z o.o. (nr KRS 0000635605 ) w Spółkę PR EXPERT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 1...

9 grudnia 2016 - MSiG nr 238/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

W dniu 1 grudnia 2016 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Sposób powstania spółki oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.