PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000072336)

REGON 272592171, NIP 6260004446

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 30 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

23 maja 2011 - MSiG nr 98/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 kwietnia 2011 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

14 kwietnia 2011 - MSiG nr 73/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 marca 2011 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

17 stycznia 2011 - MSiG nr 10/2011 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 22 grudnia 2010 r., wydanym w sprawie o sygn. X GUp 61/07/6 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń w Bytomiu S.A. z s. w...

23 marca 2010 - MSiG nr 57/2010 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń w Bytomiu SA (sygn. akt X GUp 61/07/6) sporządzony został ostateczny plan podziału dotyczący kategorii I. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14,...

3 lutego 2009 - MSiG nr 23/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 stycznia 2009 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 kwietnia 2008 - MSiG nr 80/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 kwietnia 2008 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

27 października 2006 - MSiG nr 210/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 października 2006 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

14 marca 2005 - MSiG nr 51/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 lutego 2005 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

17 stycznia 2005 - MSiG nr 11/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 grudnia 2004 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

14 grudnia 2004 - MSiG nr 243/2004 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 17 listopada 2004 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 429/04/6 ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń SA w Bytomiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000072336 , obejmującą likwidację majątku. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie Sędziego Sądu...

8 grudnia 2004 - MSiG nr 239/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 listopada 2004 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

12 października 2004 - MSiG nr 200/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000072336 został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

31 sierpnia 2004 - MSiG nr 170/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 lipca 2004 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 czerwca 2004 - MSiG nr 114/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 maja 2004 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 czerwca 2004 - MSiG nr 107/2004 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń w Bytomiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu, ul. Żeromskiego 44, działając na podstawie art. 393, 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2004 r., na godz. 12 00 , w Bytomiu, ul. Moniuszki 22. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór...

24 lutego 2004 - MSiG nr 38/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 lutego 2004 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

15 grudnia 2003 - MSiG nr 243/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 listopada 2003 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organy nadzoru drugiego działu KRS.

4 września 2003 - MSiG nr 172/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 23 lipca 2003 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organy nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

31 lipca 2003 - MSiG nr 148/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 czerwca 2003 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

26 czerwca 2003 - MSiG nr 123/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 maja 2003 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.