KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000079140)

REGON 610058131, NIP 7750001154

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2003, 2002
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 95
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 55 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 3:

6 listopada 2014 - MSiG nr 216/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 października 2014 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

5 sierpnia 2014 - MSiG nr 150/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. zwołuje na dzień 8 września 2014 r., na godz. 11 30 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia...

18 kwietnia 2014 - MSiG nr 76/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A. zwołuje na dzień 31 maja 2014 r., na godzinę 9 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego...

7 marca 2014 - MSiG nr 46/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 lutego 2014 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

6 sierpnia 2013 - MSiG nr 151/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 lipca 2013 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 maja 2013 - MSiG nr 85/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. zwołuje na dzień 15 czerwca 2013 r., na godz. 9 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania...

20 lutego 2013 - MSiG nr 36/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 lutego 2013 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

3 października 2012 - MSiG nr 192/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 września 2012 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2012 - MSiG nr 181/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 sierpnia 2012 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 maja 2012 - MSiG nr 89/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. zwołuje na dzień 18 czerwca 2012 r., na godz. 14 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania...

29 grudnia 2011 - MSiG nr 251/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 grudnia 2011 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

9 września 2011 - MSiG nr 175/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. z siedzibą w Kutnie zwołuje na dzień 24 października 2011 r., na godz. 10 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zdolności do...

28 lipca 2011 - MSiG nr 145/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. z siedzibą w Kutnie zwołuje na dzień 26 sierpnia 2011 r., na godzinę 10 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie...

21 czerwca 2011 - MSiG nr 119/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 maja 2011 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 maja 2011 - MSiG nr 103/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 kwietnia 2011 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.

14 kwietnia 2011 - MSiG nr 73/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 28 kwietnia 2011 r., na godz. 10 00 , Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, w poz. 12 dotychczasowego porządku dodaje się zdanie w brzmieniu: "Zmiany...

1 kwietnia 2011 - MSiG nr 64/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. zwołuje na dzień 28 kwietnia 2011 r., na godz. 10 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania...

15 marca 2011 - MSiG nr 51/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki pod firmą Kutnowskie Zakłady Drobiarskie "EXDROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie (zwanej dalej "Spółką") po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką pod firmą Płockie Zakłady Drobiarskie "SADROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną"), na warunkach określonych w planie...

28 lutego 2011 - MSiG nr 40/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki pod firmą Kutnowskie Zakłady Drobiarskie "EXDROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie (zwanej dalej "Spółką") zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką pod firmą Płockie Zakłady Drobiarskie "SADROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną"), na warunkach określonych w planie połączenia...

9 lutego 2011 - MSiG nr 27/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Plan połączenia Spółek: Kutnowskie Zakłady Drobiarskie "EXDROB" Spółka Akcyjna oraz Płockie Zakłady Drobiarskie "SADROB" Spółka Akcyjna, sporządzony w dniu 28 stycznia 2011 r. w Kutnie przez: 1. Zarząd Spółki pod firmą: Kutnowskie Zakłady Drobiarskie "EXDROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie oraz 2. Zarząd Spółki pod firmą: Płockie Zakłady Drobiarskie "SADROB"...