KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000079140)

REGON 610058131, NIP 7750001154

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 63 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 4:

7 września 2016 - MSiG nr 173/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 sierpnia 2016 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

5 sierpnia 2016 - MSiG nr 151/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 lipca 2016 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 maja 2016 - MSiG nr 102/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

W związku z żądaniami akcjonariuszy dotyczącymi umieszczenia określonych spraw w porządku obrad na najbliższym Zgromadzeniu, Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. w trybie art. 401 § 2 k.s.h. zgłasza zmiany w treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zwołuje na dzień 4 czerwca 2016 r., na godzinę 10 00 , w Kutnie przy...

29 kwietnia 2016 - MSiG nr 83/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A., zwołuje na dzień 4 czerwca 2016 r., na godzinę 9 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i...

2 września 2015 - MSiG nr 170/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 sierpnia 2015 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 maja 2015 - MSiG nr 95/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A., zwołuje na dzień 22 czerwca 2015 r., na godz. 14 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i...

15 maja 2015 - MSiG nr 93/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 8 maja 2015 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

8 maja 2015 - MSiG nr 88/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 kwietnia 2015 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2014 - MSiG nr 216/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 października 2014 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

5 sierpnia 2014 - MSiG nr 150/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. zwołuje na dzień 8 września 2014 r., na godz. 11 30 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia...

18 kwietnia 2014 - MSiG nr 76/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A. zwołuje na dzień 31 maja 2014 r., na godzinę 9 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego...

7 marca 2014 - MSiG nr 46/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 lutego 2014 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

6 sierpnia 2013 - MSiG nr 151/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 lipca 2013 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 maja 2013 - MSiG nr 85/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. zwołuje na dzień 15 czerwca 2013 r., na godz. 9 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania...

20 lutego 2013 - MSiG nr 36/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 14 lutego 2013 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

3 października 2012 - MSiG nr 192/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 września 2012 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2012 - MSiG nr 181/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 sierpnia 2012 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 maja 2012 - MSiG nr 89/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. zwołuje na dzień 18 czerwca 2012 r., na godz. 14 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania...

29 grudnia 2011 - MSiG nr 251/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 grudnia 2011 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

9 września 2011 - MSiG nr 175/2011 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. z siedzibą w Kutnie zwołuje na dzień 24 października 2011 r., na godz. 10 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zdolności do...