ANDREAS GEORG PAPROTNY

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

3 września 2008 - MSiG nr 172/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDREAS GEORG PAPROTNY został(a) wpisany(a) w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

21 sierpnia 2007 - MSiG nr 161/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

ANDREAS GEORG PAPROTNY został(a) wpisany(a) w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

1 lutego 2007 - MSiG nr 23/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDREAS GEORG PAPROTNY został(a) wpisany(a) w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 września 2005 - MSiG nr 172/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

ANDREAS GEORG PAPROTNY został(a) wykreślony(a) z rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS.

15 kwietnia 2004 - MSiG nr 74/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

ANDREAS GEORG PAPROTNY został(a) wpisany(a) w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.

10 września 2002 - MSiG nr 175/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDREAS GEORG PAPROTNY został(a) wpisany(a) w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.