ANDRZEJ JÓZEF KOZOWY (’60)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

22 października 2013 - MSiG nr 205/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KOZOWY (`60) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

7 marca 2005 - MSiG nr 46/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KOZOWY (`60) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

4 lutego 2005 - MSiG nr 25/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KOZOWY (`60) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

21 grudnia 2004 - MSiG nr 248/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KOZOWY (`60) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.